Giới thiệu chương trình

Bước 1: Đăng ký

Đăng ký làm Affiliate với AntBuddy

Bước 2: Chia sẻ

Chia sẻ AntBuddy với bạn bè hoặc cộng đồng của bạn

Bước 3: Nhận hoa hồng

AntBuddy tổng hợp và gửi đến bạn hoa hồng 20-30% giá trị hợp đồng với khách hàng.

Chính sách Affliate

0-30 khách
31-60 khách
61-120 khách
Hoa hồng 20% cho khách hàng mới
Hoa hồng 25% cho khách hàng mới Hoa hồng 30% cho khách hàng mới
Hoa hồng 10% doanh số mỗi hợp đồng gia hạn
Hoa hồng 15% doanh số mỗi hợp đồng gia hạn Hoa hồng 15% doanh số mỗi hợp đồng gia hạn

* Chính sách chỉ dành cho bản Cloud.

* Số khách hàng được cộng dồn.

* Hợp đồng có thời hạn 1 năm trở lên

Tham gia thành Đại lý cùng AntBuddy