Không cần phải chờ khách hàng bắt máy nữa

Vì đã có Alice Bot chờ thay
Step 1

Alice Bot quay số đến cùng lúc nhiều khách hàng dựa theo thiết lập của bạn

Step 2

Khách hàng bắt máy, Alice Bot ngay lập tức chuyển cuộc gọi về cho tư vấn viên. Với các khách chưa bắt máy, Alice Bot vẫn tiếp tục chờ.

Step 3

Khi có nhiều cuộc gọi hơn số tư vấn viên đang chờ, Alice Bot sẽ tạm gác máy với khách, ghi nhận và tập hợp vào một danh sách để tư vấn viên có thể liên hệ lại sau.

Tiếp cận khách hàng với hiệu suất gấp đôi

 
Tư vấn viên quay số
Quay số tự động với Alice Bot
Cuộc gọi hàng ngày của mỗi tư vấn viên
120 200+
Thời gian chờ khách bắt máy trung bình
36 giây 0 đến 5 giây
Tỉ lệ cuộc gọi khách không bắt máy
33% 0%
Thuật toán thông minh của Alice Bot sẽ hạn chế thời gian trống của Tư Vấn Viên giảm xuống mức thấp nhất, qua đó nâng cao tối đa hiệu suất làm việc của đội Telesale của bạn.

Các hình thức quay số tự động

Preview
Predictive
Progressive
Tự động quay số đến 1 khách hàng/ 1 tư vấn viên Quản trị viên thiết lập tỉ lệ Cuộc Gọi Bị Hủy, dựa trên tỉ lệ này hệ thống Alice Bot sẽ tự tính toán số lượng khách hàng được liên hệ cùng lúc. Số lượng khách hàng sẽ được gọi cùng lúc với mỗi tư vấn viên được thiết lập từ đầu (Ví dụ 2 khách/ tư vấn viên).
  Tối ưu thời gian chờ của Tư Vấn Viên, đồng thời hạn chế tỉ lệ Cuộc Gọi Bị Hủy Tập trung vào việc giảm triệt để thời gian chờ của Tư Vấn Viên.
Tư vấn viên sẽ được xem thông tin khách hàng trước khi quyết định có kết nối hay không Tư vấn viên sẽ được xem thông tin khách hàng trước khi quyết định có kết nối hay không Tư Vấn Viên không được quyết định kết nối hay không
* Phù hợp với tập khách hàng chất lượng cao, cần chăm sóc kỹ. * Phù hợp khi có nhiều Tư Vấn Viên và chiến dịch có tập khách hàng lớn * Phù hợp khi có ít Tư Vấn Viên và chiến dịch có tập khách hàng vừa phải

Tăng 200% hiệu suất cuộc gọi cho đội của bạn ngay