screenshot

Làm thế nào để gọi điện thoại trên Salesforce nếu anh chị đang ở Việt Nam? Câu trả lời là sử dụng AntBuddy ngay trong Salesforce nhé.

Chức năng 1: Cuộc gọi ra

Thao tác: nhập số (click trên dial, nhập số từ keyboard) sau đó gọi (nút phone màu xanh lá, enter từ keyboard)

Lưu ý: tiến hành gọi phải đảm bảo microphone và headphone đã sẵn sàng

Chức năng 2: Cuộc gọi vào

+ Thao tác: Nhập cuộc gọi sẽ popup callbar

Chức năng 3: Recently Call

Mô tả: Bao gồm những cuộc gọi đã gọi, nhỡ, gọi ra, gọi vào
Vị trí: Nút mũi tên xoay vòng nằm bên góc trái trên của callbar
Chức năng: Có thể xem lại lịch sử các cuộc gọi trong khoảng thời gian gần nhất, thực hiện gọi lại bằng button phone

Chức năng 4: Toolbar

Mô tả: Có thể 'Cài đặt', 'Đăng xuất'. Vị trí: Nút nhỏ màu xanh bên lề trái
Chức năng:
+ Cài đặt thông số như hình thẻ 'Cài đặt'. Sau đó nhấn 'Lưu'
+ Đăng xuất: Quay lại trang đăng nhập Antbuddy ở "Step 3"

Chức năng 5: Pause reason, lý do tạm dừng

Mô tả: Khi agent vào queue để sẵn sàng nhận cuộc gọi, có thể tạm dừng việc nhận cuộc gọi có lý do(lý do được ghi nhận vào hệ thống)
Chức năng: Có thể có nhiều lý do để chọn (Meeting, Training, ... etc) tùy thuộc vào cấu hình