Chương trình Tích Lũy Điểm

customer Dựa trên sản phẩm của doanh nghiệp, AntBuddy CRM cung cấp nhiều cơ chế Điểm thưởng Tích Lũy linh hoạt cho khách hàng
Tích lũy từ nhiều nguồn: SMS, website khách hàng thân thiết, từ hệ thống bán hàng, từ nhân viên hỗ trợ.
Dễ dàng thiết lập theo thời gian, chương trình, chiến dịch.
Linh hoạt theo từng sản phẩm, từng chiến dịch.

Xếp hạng thành viên

customer Hệ thống xếp hạng dựa trên điểm tích lũy của khách hàng để phân loại, đánh giá và áp dụng vào các chiến dịch về sau.
Xếp hạng linh động theo nhu cầu tại từng thời điểm hoặc chương trình riêng.
Cơ chế tự động nâng hạng, xét hạng theo quy trình đã định sẵn
Thông báo chi tiết đến khách hàng và nhân viên hỗ trợ khi gần hết thời gian xét hạng cùng thông tin về xếp hạng thành viên.

Đổi quà thành viên

- Đổi quà dựa trên Điểm Tích Lũy.
- Quản lý chi tiết lịch sử Đổi quà của khách.
- Thông tin cụ thể các món quà có thể đổi hoặc sắp đổi được.

Tự động hóa quy trình

- Tự động gửi chương trình khuyến mãi phù hợp với khách hàng đủ điều kiện xếp hạng.
- Tự động gửi tin chúc mừng sinh nhật đến khách hàng.
- Tự động nhắn đến nhân viên thông tin hỗ trợ hoặc tặng quà khách hàng khi đủ điều kiện.

Bắt đầu xây dựng chương trình Khách Hàng Thân Thiết cho doanh nghiệp của bạn ngay