Tải AntBuddy Callbar cho tất cả các thiết bị

Ứng dụng AntBuddy Callbar đã có mặt trên Windows, Mac OS, Linux, Google Play, App Store
  • Tự động cập nhật trên Antbuddy PC
  • Hỗ trợ 32/64 bits, push notification
  • Hỗ trợ nghe, gọi từ thiết bị chuyên dụng Điện thoại IP Phone (Grandstream, Yealink,...)
  • Hỗ trợ nghe, gọi từ ứng dụng, tăng hiệu quả công việc với khả năng linh hoạt cao