Báo cáo & thống kê

Phân tích và ước lượng doanh thu từ chiến dịch sale của bạn

Nắm bắt hiệu quả từ chiến dịch bán hàng của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng qua kho báo cáo đa dạng và chi tiết của chúng tôi.

Kho báo cáo đa dạng, đầy đủ, chi tiết

Nhiều loại báo cáo giúp bạn có cái nhìn sâu và dựa vào dữ liệu để ra quyết định tức thời.
Ghi âm, kiểm soát và báo cáo Cuộc gọi, SMS, Email,...
Báo cáo Agents, Nhóm, KPIs.
Ước lượng doanh thu dựa vào số cơ hội bán hàng.
Report