Hệ thống ticket

Đồng bộ hoá quy trình chăm sóc khách hàng

Chuyển đổi mỗi yêu cầu của khách hàng thành ticket và giải quyết theo quy trình trong cùng một hệ thống.

Dễ dàng nắm bắt quy trình xử lý công việc

Ghi nhận vấn đề của khách hàng

Ngay khi khách hàng gửi yêu cầu đến từ email, facebook,... hay qua các cuộc gọi, hệ thống sẽ tiếp nhận và chuyển đổi thành ticket ngay lập tức.

Tạo ticket nhanh chóng

Vấn đề của khách hàng được chuyển đổi thành ticket và phân loại chi tiết để điều phối đến nhóm hỗ trợ tương ứng.

Graphic
Popup thông tin khách hàng

Trong quá trình xử lý vấn đề từ khách hàng, cửa sổ popup sẽ được bật lên bất cứ lúc nào để đội hỗ trợ nắm được thông tin và lịch sử khách hàng nhanh chóng, tạo thuận lợi cho việc giải quyết yêu cầu.

Đồng bộ hệ thống

Toàn bộ quy trình giải quyết vấn đề của khách hàng được đồng bộ để các nhóm hỗ trợ theo dõi và nắm bắt được quá trình xử lý vấn đề của khách hàng từ lúc nhận tới lúc hoàn tất.