Tích hợp với máy tính giúp tăng chất lượng chăm sóc khách hàng

CTI là tích hợp chỉ với 1-click cho phép doanh nghiệp tích hợp AntBuddy với các CRM và CSKH. Với khả năng bật màn hình hiển thị thông tin khách hàng cho phép Agent có tất cả thông tin về khách hàng tức thời khi nhận cuộc gọi, giúp tăng năng suất và độ hài lòng của khách hàng.

Nhà mạng

Bạn có thể chọn bất kỳ nhà mạng nào dưới đây cho đầu số tổng đài của bạn.
Đầu số 1900/1800
Đầu số Cố định
Đầu số Di động