Kitechat

Tương tác với khách hàng qua website của bạn chưa bao giờ đơn giản như thế

Thiết lập dễ dàng

Chỉ cần một đoạn code nhỏ gắn trên trang web, khung chat phục vụ khách hàng đã sẵn sàng.

Sẵn sàng ngay lập tức

Ngay sau khi thiết lập hoàn tất, khách hàng của bạn có thể bắt đầu chat với bạn mà không cần chờ đợi nữa

Đồng bộ với khách hàng từ nhiều kênh

Dựa trên số điện thoại và phiên làm việc của khách, hệ thống sẽ đồng bộ thông tin khách hàng từ nhiều kênh tương tác khác giúp bạn tiện theo dõi.