KYC

Know Your Customer

Biết khách hàng là ai ngay khi khách hàng liên hệ với bạn.

Xác thực khách hàng

Tùy lựa chọn của bạn mà hệ thống sẽ xác thực khách hàng của bạn bằng Số điện thoại, Email hoặc CMND bằng các quy trình tự động

Lưu trữ thông tin khách hàng ngay giao diện làm việc với khách hàng

Popup điền thông tin khách hàng trong cuộc gọi thoại
Khung điền thông tin trực quan tại giao diện Chat
Hệ thống tự động ghi nhận toàn bộ lịch sử làm việc, mua hàng

So sánh giữa có KYC và không có KYC

Không có KYC
Có KYC
Khách gọi điện đến, nhân viên phải hỏi tên, yêu cầu hỗ trợ.
Nhân viên biết khách là ai ngay khi khách gọi điện đến, cũng như yêu cầu hỗ trợ đang thực hiện.
Khách được chuyển sang nhiều phòng ban trong quá trình hỗ trợ, mỗi phòng ban phải hỏi lại thông tin từ đầu.
Khách được chuyển sang nhiều phòng ban nhưng chỉ cần mô tả yêu cầu hỗ trợ một lần duy nhất.
Nhân viên không biết khách là ai, công tác trong ngành nào, thói quen mua sắm thế nào, đang là khách VIP hay khách mới của doanh nghiệp.
Nhân viên xem được đầy đủ thông tin về lịch sử giao dịch, thói quen mua sắm, khách VIP hay mới của doanh nghiệp.

Hiển thị thông tin khách hàng trong 1 giây

Ngay khi khách hàng liên hệ, popup thông tin về khách và lịch sử giao dịch xuất hiện trong tối đa 1 giây, kể cả khi bạn đang có hàng triệu khách.