Nhanh chóng

Nếu doanh nghiệp / cá nhân đã có tài khoản Google, Microsoft chỉ cần 1 click là có thể đăng nhập vào AntBuddy.

Tài khoản doanh nghiệp

Hỗ trợ login bằng tài khoản Microsoft và Google của doanh nghiệp.