Antbuddy Callbar

Gọi và nhận cuộc gọi chưa bao giờ đơn giản hơn

AntBuddy Callbar là ứng dụng hiện đại cho phép người dùng thực hiện và nhận cuộc gọi từ bất kì đâu trên website. Giao diện tinh gọn, hiệu quả và thuận tiện cho người dùng.

Tải ứng dụng AntBuddy Callbar trên desktop

Quên đi việc bấm số để gọi, chỉ cần click

Quét các số điện thoại trên website và highlight nó
Cho phép Click để thực hiện cuộc gọi ngay lập tức
Không tốn thời gian, không sai sót

Click-to-call thực hiện cuộc gọi linh hoạt

Cho phép chọn và thực hiện cuộc gọi thông qua

  • AntBuddy Callbar
  • AntBuddy Web
  • BeeIQ Web
  • AntBuddy desktop app
  • IP Phone
  • Mobile app

Antbuddy Callbar cài đặt dễ dàng tương thích mọi nền tảng

Là một ứng dụng tiện ích trên Chrome, Firefox, Opera, Edge (soon), Safari (soon). AntBuddy Callbar có thể có mọi nơi bạn cần, để gọi và nhận cuộc gọi từ bất kỳ trang web nào. AntBuddy Callbar đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi nào

Tích hợp BeeIQ Data Platform

Tự động nhận diện, lưu thông tin khách hàng, lịch sử cuộc gọi. Ứng dụng này cho phép hiển thị màn hình và tiếp tục ghi lại cuộc gọi và ghi chú trực tiếp đến giải pháp CRM hoặc giải pháp trợ giúp của bạn.

Thay đổi cách bạn kết nối với khách hàng