Webhooks & API

Chào mừng bạn đã đến với AntBuddy cho Developer!
Giống các bạn, chúng tôi cũng yêu thích phát triển ứng dụng web và tự động quy trình. AntBuddy đang xây dựng hệ thống Call Center thế hệ tiếp theo và chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn! Đó là lý do chúng tôi quyết định công bố hệ thống API rộng rãi mà các bạn có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng và tích hợp chúng với AntBuddy.

AntBuddy API

REST API

AntBuddy REST API cho phép bạn kết nối và đồng bộ các ứng dụng khác (cơ sở dữ liệu khách hàng, ERP, CRM, Helpdesk, chat system, e-commerce shopping cart và các ứng dụng khác) với call center.

Webhooks

Chúng tôi hỗ trợ webhooks. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể gọi lại một điểm cuối của bạn ở thời điểm một sự kiện xảy ra trong tài khoản AntBuddy (thêm vào danh bạ, cuộc gọi khởi tạo, trạng thái sẵn sàng, …) hãy thêm danh sách đầy đủ tại đây. Webhooks cho phép bạn push AntBuddy events đến phần mềm một bên thứ ba mà bạn đang sử dụng hoặc một ứng dụng chưa được tích hợp sẵn vào AntBuddy.

Những điều tuyệt vời bạn có thể thực hiện

Tạo một sự kiện mới cho mỗi cuộc gọi với CRM/Helpdesk của bạn đang có sẵn

Cập nhật danh bạ của AntBuddy với CRM của doanh nghiệp.

Đồng bộ lịch làm việc với trạng thái Agent trên AntBuddy

Cuộc gọi có thể được xử lý với các dịch vụ bên ngoài (phân tích, dịch ra văn bản, …)

Xây dựng bản quan sát cho riêng doanh nghiệp của bạn để quản lý hoạt động của Agent.

Không phải là nhà phát triển?

Một tích hợp riêng với AntBuddy đòi hỏi các công việc phát triển thêm, tuy nhiên không cần phải lo lắng, bạn có thể dễ dàng tích hợp vào AntBuddy với danh sách CRM/Helpdesk hỗ trợ sẵn