Thu thập dữ liệu tự động từ chiến dịch quảng cáo Facebook và đưa vào BeeIQ Data Platform

Điểm nổi bật của BeeIQ Facebook Ads Lead

Quảng cáo và biết được tỉ lệ chốt đơn hàng

Làm giàu dữ liệu khách hàng doanh nghiệp tự động dựa vào tương tác mạng xã hội

Thêm khách hàng tiềm năng vào chiến dịch tự động và chạy chiến dịch ngay lập tức

Quản lý khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch trên facebook

Vì sao cần có BeeIQ Facebook Ads Lead

Không cần tải xuống danh sách khách hàng tiềm năng từ Facebook

Tương tác thời gian thực

Tự động chuyển đổi lead

Dễ dàng xác định mọi người có quan tâm đến doanh nghiệp của bạn hay không

Giảm chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng bằng cách tăng hiệu quả

Tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Cách thức làm việc

Tăng doanh thu với gói tích hợp Facebook Ads Lead