Cung cấp công cụ chăm sóc khách hàng tuyệt hảo

Không chỉ là call center, mà là doanh thu của bạn

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi

Agent bận? Không cần lo lắng
Các tính năng nâng cao như cuộc gọi tuần tự và điều hướng cuộc gọi giúp chắc chắn rằng các cuộc gọi không bao giờ rơi vào tình trạng không được trả lời.

Quản lý các cuộc gọi theo nhóm cho phép nhóm của bạn phục vụ nhiều khách hàng hơn và đảm bảo khách hàng hài lòng cao hơn

Hãy để dữ liệu quyết định

Với phân tích thời gian thực, doanh nghiệp của bạn có những công cụ để đo lường và thấu hiểu các hoạt động liên quan cuộc gọi.

Truy cập đến các Agent, phòng ban và hiệu suất cuộc gọi cho phép bạn đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa hỗ trợ của bạn.

Ghi chú cuộc gọi

Ghi chú trên các cuộc gọi giúp bạn cập nhật thông tin khách hàng theo thời gian thực và đồng bộ với CRM/Helpdesk.

Các tính năng của Inbound Call Center

Tương tác thoại bằng lời chào

Thêm lời chào vào các số điện thoại của bạn và đảm bảo rằng cuộc gọi luôn được chuyển đến đúng người hay đúng team.

Số quốc tế

Thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trên bất kì số nào, ở đâu. Luôn luôn sẵn sàng.

Warm transfer

Kiểm tra đồng đội có rảnh trước khi chuyển cuộc gọi.

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

Thực hiện và nhận cuộc gọi tối đa như bạn mong muốn, trên bất kì số nào, ở cùng thời điểm.

Phân tích call center

Đánh giá hiệu suất của đội Agent bằng cách thống kê số cuộc gọi nhỡ,tổng cuộc gọi, ...

Dữ liệu thời gian thực

Cập nhật dữ liệu thời gian thực đang diễn ra trong call center để tối ưu hiệu suất của Agent

Định tuyến dựa vào thời gian

Mỗi Agent có thể thiết lập thời gian làm việc và chế độ sẵn sàng nghe/thực hiện cuộc gọi, hoặc người quản lý có thể thiết lập giờ làm việc cho cả đội.

Định tuyến dựa vào kĩ năng

Đảm bảo cuộc gọi được định tuyến đến đúng Agent và xem ai đang sẵn sàng trước khi chuyển cuộc gọi.

Tích hợp CRM

AntBuddy tích hợp các công cụ của doanh nghiệp bạn đang sử dụng hàng ngày như (SAP, Salesforce, Zendesk, Helpscout, ...)

Xem thêm tính năng ...

Trải nghiệm Antbuddy
ngay hôm nay hoàn toàn miễn phí

Đăng kí số điện thoại của bạn trong tích tắc!