Tích hợp với AntBuddy

Phát triển doanh nghiệp bạn bằng cách xây dựng tích hợp với AntBuddy

Phát triển thị trường cho ứng dụng của bạn trên nền tảng mới, truy cập danh sách khách hàng chiều vào, thêm số điện thoại và công cụ của bạn bằng cách xây dựng một tích hợp riêng với AntBuddy. Để trở thành đối tác của AntBuddy, hãy xem các yêu cầu bên dưới.

  • Số lượng khách hàng chung?

    Bạn có khách hàng đang sử dụng hệ thống điện thoại? Hãy đưa họ đến với AntBuddy để tăng độ hài lòng của họ và giữ họ làm khách hàng lâu hơn.

  • Tập trung chiều vào - Inbound?

    AntBuddy giúp chăm sóc khách hàng và đội bán hàng làm việc hiệu quả hơn, tăng cường tương tác với khách hàng.

  • Sẵn sàng tích hợp?

    Chúng tôi đang tìm kiếm những đối tác mong muốn tích hợp vào nền tảng và chú trọng cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của họ. Làm cho khách hàng thành công là tâm giá trị của chúng tôi.

Những ứng dụng đã kết nối?

Tại sao các đối tác tích hợp lại yêu thích AntBuddy?

Hiển thị trên kho ứng dụng

Bạn sẽ được hiển thị trên danh sách đối tác tích hợp trên website của chúng tôi và sẽ có thêm truy cập vào ứng dụng của mình

Tiếp cận với Marketing

Có nhiều cơ hội hợp tác marketing chung với các đối tác của chúng tôi, đồng thời được công bố trong các bài blog, các buối giới thiệu sản phẩm và các sự kiện.

Hỗ trợ sản phẩm đầy đủ

Bạn có thể tiếp cận đội ngũ hỗ trợ của nhóm tích hợp AntBuddy trong lúc phát triển tích hợp của mình.