Ứng dụng giao tiếp nội bộ (AntBuddy Workspace)

Giới thiệu

Các giải pháp của AntBuddy hoạt động cùng với ứng dụng giao tiếp nội bộ, hỗ trợ tối đa cho việc làm việc nhóm
một cách đồng bộ và liên tục trong doanh nghiệp.

Những lợi ích của việc sử dụng Ứng dụng giao tiếp nội bộ AntBuddy

Created with Sketch.
Tạo và quản lý nhóm theo dự án,
công việc, hoặc tác vụ
Created with Sketch.
Liên lạc dễ dàng với mọi người bằng
tin nhắn riêng, tin nhắn nhóm,
gọi thoại riêng và gọi nhóm
Created with Sketch.
Chia sẻ và quản lý dữ liệu
theo chủ đề liên quan
Created with Sketch.
Lưu trữ mọi thông tin trao đổi và mọi
dữ liệu quan trọng trên một công cụ
Created with Sketch.
Đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị
Created with Sketch.
Tích hợp với các ứng dụng Github, Gitlab,
Jira, Twitter, MailChimp, Trello,
và Wunderlist

Những tính năng chính của Ứng dụng giao tiếp nội bộ AntBuddy

Created with Sketch.
Trạng thái người dùng
Created with Sketch.
Chat
Created with Sketch.
Đa nền tảng
Created with Sketch.
Đếm số tin
Created with Sketch.
Gọi 1v1
Created with Sketch.
Gọi nhóm
Created with Sketch.
Tích hợp
Created with Sketch.
Thông báo trực tiếp
Created with Sketch.
Chia sẻ dữ liệu
Created with Sketch.
Lưu trữ đám mây an toàn
Created with Sketch.
Tra cứu dữ liệu
Created with Sketch.
Thông báo qua email

Bảng giá

Từ 1 đến 15 nhân viên
Từ 16 đến 25 nhân viên
Từ 26 đến 50 nhân viên
Không giới hạn tin nhắn
Không giới hạn tin nhắn
Không giới hạn tin nhắn
Không giới hạn dung lượng
Không giới hạn dung lượng
Không giới hạn dung lượng

* Liên hệ với chúng tôi để nhận ưu đãi dành cho doanh nghiệp lớn

Hãy thử nghiệm AntBuddy MIỄN PHÍ