Xây dựng Call center đáp ứng ngay quy trình làm việc của doanh nghiệp

AntBuddy tích hợp với phần mềm CRM và Helpdesk

Chọn kênh tích hợp

Tích hợp với máy tính giúp tăng chất lượng chăm sóc khách hàng.

CTI là tích hợp chỉ với 1-click cho phép doanh nghiệp tích hợp AntBuddy với các CRM và CSKH. Với khả năng bật màn hình hiển thị thông tin khách hàng cho phép Agent có tất cả thông tin về khách hàng tức thời khi nhận cuộc gọi, giúp tăng năng suất và độ hài lòng của khách hàng.

Bắt đầu trải nghiệm AntBuddy
ngay hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Khởi tạo số điện thoại doanh nghiệp trong chốc lát!