Ứng dụng kết nối chat với Facebook (Kite Facebook)

Bạn muốn hỗ trợ khách hàng tốt hơn?

Chỉ với 2 bước đơn giản

1

Khách hàng chat từ trang Facebook của bạn

2

Bạn nhận tin nhắn và trò chuyện với khách hàng ngay trên AntBuddy

Nắm rõ lịch sử khi khách hàng quay lại

Xem toàn bộ lịch sử trên BeeIQ CRM để cung cấp dịch vụ tốt nhất

Hãy để AntBuddy giúp bạn làm khách hàng hài lòng nhất

Kết nối chat với Facebook
Chat với khách hàng từ Facebook trên AntBuddy