Ứng dụng kết nối chat với Skype (Kite Skype)

Bạn muốn hỗ trợ khách hàng tốt hơn?

Chỉ với 2 bước đơn giản

1

Khách hàng kết nối với tài khoản Skype của doanh nghiệp

2

Hỗ trợ khách hàng ngay trên AntBuddy

Nắm rõ lịch sử khi khách hàng quay lại

Xem toàn bộ lịch sử trên BeeIQ CRM để cung cấp dịch vụ tốt nhất

Hãy để AntBuddy giúp bạn làm khách hàng hài lòng nhất

Kết nối chat với Skype
Chat với khách hàng từ Skype trên AntBuddy