Single Sign-On

  • Một tài khoản duy nhất cho tất cả các dịch vụ của AntBuddy bao gồm: Dịch vụ thoại, chat, CRM và thư viện kiến thức
  • Cho phép sử dụng tài khoản email có sẵn của doanh nghiệp/ cá nhân như Google, Microsoft, OpenID

Một tài khoản duy nhất

Không cần phải tạo tài khoản cho từng dịch vụ riêng lẽ, không cần quản lý nhiều mật khẩu

Nhanh chóng

Nếu doanh nghiệp / cá nhân đã có tài khoản Google, Microsoft chỉ cần 1 click là có thể đăng nhập vào AntBuddy

Bảo mật

Tăng cường bảo mật với xác thực 2 lớp (2-factor authentication)

Đồng bộ

Hỗ trợ đồng bộ hoá với Microsoft AD