Thiết lập đội bán hàng để thành công

Chuyển đổi các đầu mối thành khách hàng

Trải nghiệm ngay!

Thiết lập Call Center trong vài phút. Với bảng quan sát đầy đủ và chỉ cần 1-click để tích hợp các công cụ, nhóm của bạn có thể làm mọi việc trong một công cụ.

Thêm vào và gỡ bỏ thành viên, số điện thoại dễ dàng. Bạn chỉ cần cài ứng dụng và bắt đầu thực hiện cuộc gọi.

Đào sâu vào kho dữ liệu của bạn

Các phân tích chuyên sâu giúp bạn kiểm soát các thông số đo lường quan trọng của doanh nghiệp.

Bảng điều khiển và quan sát thời gian thực giúp doanh nghiệp đủ dữ liệu để đưa ra các quyết định phù hợp tức thời.

Tập trung vào
những việc quan trọng.

Tích hợp CTI giúp giảm thời gian xử lý cuộc gọi cùng với tăng cao trải nghiệm cuộc gọi ra.

Các tính năng như gửi voicemail vào email, ghi âm cuộc gọi và tích hợp với CRM giảm thiểu các việc không quan trọng và giúp đội bán hàng tập trung vào tạo đơn hàng.

Trải nghiệm AntBuddy
ngay hôm nay hoàn toàn miễn phí

Thiết lập số điện thoại trong tích tắc!