Tích hợp với phần mềm quản lý khách hàng BeeIQ CRM

Giới thiệu

Các giải pháp của AntBuddy được tích hợp với phần mềm quản lý thông tin khách hàng, giúp nhân viên của bạn
quản lý thông tin khách hàng, các ghi chú, và tất cả các dữ liệu quan trọng liên quan đến khách hàng đó.

Những lợi ích của phần mềm quản lý thông tin khách hàng

Created with Sketch.
Cá nhân hóa các cuộc hội thoại với các thông tin lưu trữ về khách hàng
Created with Sketch.
Tăng hiệu quả làm việc nhóm thông qua các ghi chú và lịch sử trò chuyện với
khách hàng
Created with Sketch.
Chăm sóc khách hàng tốt hơn với nhiều thông tin về khách hàng hơn
Created with Sketch.
Theo dõi tình hình kinh doanh thông qua
các lưu trữ đơn hàng
Created with Sketch.
Đẩy mạnh thương hiệu và tăng độ tin cậy
cho doanh nghiệp của bạn

Những tính năng của phần mềm quản lý thông tin khách hàng

Created with Sketch.
Thêm các thông tin khách hàng mới ngay khi đang chat/gọi với khách hàng vào hệ thống
Created with Sketch.
Thêm các ghi chú phát sinh khi hỗ trợ khách hàng
Created with Sketch.
Thêm và quản lý các ghi chú về đơn hàng để theo dõi tình hình kinh doanh
Created with Sketch.
Lưu trữ thông tin khách hàng và chia sẻ ngay với đồng nghiệp chỉ với một vài nhấp chuột
Created with Sketch.
Lưu trữ và quản lý lịch sử trò chuyện với khách hàng để tạo mối quan hệ tốt với khách hàng
Created with Sketch.
Tự động hiển thị thông tin khách hàng khi nhận các đoạn chat hoặc cuộc gọi từ khách hàng này