BeeIQ data platform tích hợp facebook

Mở rộng cơ hội bán hàng

Nhận tin nhắn từ fanpage

 • Mọi tin nhắn từ fanpage sẽ hiển thị trên 1 giao diện thống nhất, giúp đội ngũ chăm sóc khách hàng dễ quản lí và hỗ trợ nhau
 • Có thể tự động hoặc thủ công gửi tin nhắn mẫu
 • Tạo ghi chú, giao dịch cho mỗi khách hàng
 • Phân công nhiệm vụ cho mỗi nhân viên rõ ràng trong việc quản lí và theo dõi

Theo dõi và đăng bài viết từ BeeIQ

 • Quản lý tin bài trên fanpage bao gồm bài post và comment tương tác ngay tại giao diện BeeIQ
 • Theo dõi và tìm kiếm dễ dàng tin bài và quản lý nhiệm vụ của mỗi nhân viên
 • Thêm thông tin và ghi chú cho mỗi khách hàng, tránh trùng lặp và bỏ lỡ

Tự động phân công nhân viên chăm sóc khách hàng

 • Tự động phân công chăm sóc khách hàng theo cơ chế ngẫu nhiên hay tuần tự (round robin)
 • Cụ thể hóa tác vụ cho mỗi nhân viên ( chịu trách nhiệm chat, comment hay post bài…)

Lưu thông tin khách hàng, chủ động trong việc tiếp cận

 • Tự động lưu lại thông tin liên hệ cho mỗi khách hàng, hữu ích cho việc chăm sóc khách hàng
 • Ghi lại giao dịch, lịch sử liên hệ qua (SMS, tin nhắn facebook, email, call…)
 • Đánh dấu ghi chú với mỗi khách hàng

Tăng doanh thu với gói tích hợp Facebook vào CRM