Gửi Voice OTP với Alice Bot

Là dịch vụ gửi mã xác thực (mật khẩu) dùng 1 lần qua cuộc gọi thoại, được sử dụng khi thực hiện thanh toán trực tuyến. OTP là viết tắt của từ One Time Password, có nghĩa là mật khẩu sử dụng 1 lần hay còn được gọi là mật khẩu động với đặc điểm không lặp lại.
screenshot

So sánh SMS OTP và Voice OTP

Chi phí
Từ 800đ/SMS Từ 400đ/cuộc gọi thành công
Cách tính phí
Mỗi lần gửi tin nhắn là tính phí. Chỉ phát sinh phí khi gọi thành công. Các cuộc gọi không bắt máy hoặc máy bận hoàn toàn không bị tính phí. Thậm chí, có thể tùy chọn Khách hàng trả phí cho cuộc gọi hoặc Khách hàng trả phí cho cuộc gọi.
Kịch bản
Cố định do phải đăng ký mẫu tin SMS với các nhà mạng viễn thông. Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. Có thể đọc được cả chuỗi ký tự chữ và/hoặc số, số tiền tùy biến trong API.
Chức năng khác
Mỗi tin nhắn là một mã OTP và tính phí trên số tin nhắn. Tùy chọn tự động lặp lại mã OTP nhiều lần (mức cước sẽ tính theo lượng thời gian của cuộc gọi)
Bảo mật
Cao Cao
Quản lý
Cước tính trên tin nhắn và số ký tự của mỗi tin nhắn theo quy định của nhà mạng. Dẫn đến khó kiểm soát sản lượng tin nhắn hàng tháng. "Phí chỉ tính khi cuôc gọi thành công. Có thể kiểm soát được nội dung, thời gian của cuộc gọi Voice OTP"
Thủ tục
Phức tạp vì cần phải đăng ký các mẫu tin nhắn OTP với nhà mạng. Mỗi một mẫu (template) tương đương một quy trình đăng ký. Đơn giản và có thể sử dụng đầu số CSKH của doanh nghiệp để thực hiện gọi VOICE OTP.
Liên hệ lại
Gửi SMS đến khách hàng, có thống kê tình trạng mở tin nhắn. Có thể tùy chọn tự động gọi lại sau X phút nếu user chưa bắt máy hoặc máy bận. Ngoài ra, hệ thống có thống kê tình trạng máy cuối: đang bận, từ chối cuộc gọi, số máy không tồn tại…

Bắt đầu sử dụng Voice OTP với Alice Bot ngay